Skupaj do odličnosti 2017

SKUPAJ DO ODLIČNOSTI

Konferenca je namenjena obvladovanju aktualnih multidisciplinarnih znanj, ki jih intenzivno narekujejo tehnološke novosti in novi poslovni modeli izvajanja storitev. Vsebine bodo še posebej zanimive za vse tiste, ki so odgovorni za vodenje ter vpeljavo novosti v poslovanje, ter seveda za predstavnike vodstev, ki se zavedajo vpliva novosti na poslovne strategije.

Program

PREDKONFERENČNI DAN, 23.10.2017

The Phoenix Project // Jan Schilt MSc HRD, GamingWorks, Nizozemska

Vloga design-thinkinga pri projektnem vodenju in upravljanju storitev IT

KONFERENCA, 24.10.2017

Stanje in trendi digitalizacije v Sloveniji // prof. dr. Mojca Indihar Štemberger

DevOps and GDPR // Krikor Maroukian, Grčija

Case Studies – Practical Agile // Nino Sipina, Hrvaška

The DevOps Juggernaut and Why You Should Care // Peter Eeles, Velika Britanija

Back to the future// Rok Sajovic

RETORIČNI KABARET - beseda o javnem govorjenju in nastopanju // dr. Zdravko Zupančič

DevOps, Transformation and Service management in 2020 // Robert Stroud, ZDA

Kako v Zavarovalnici Triglav povezujemo poslovno strategijo z informacijsko tehnologijo, digitalizacijo in inovacijami // mag. Andrej Knap

Broader Agile perspective // Aleš Štempihar

Razširjen ITSM koncept v podporo upravljanju sprememb na vseh nivojih // mag. Primož Panjan

Turning elephants agile and making them stay that way // Grzegorz Szałajko, Poljska

DRUŽENJE IN PRAZNOVANJE 15. OBLETNICE DELOVANJA PMI SLOVENIJA

Predavatelji

Sponzorji